Tilvækstscanning

En tilvækstscanning er en type I scanning, hvor vi primært fokuserer på størrelse/vægt. Afhængigt af hvor langt du er i graviditeten, vil vi lave forskellige biometrimålinger med henblik på at finde vægt og termin. Vi vil herudfra kunne fortælle om afvigelser fra normalvægt, og har du været hos os tidligere, vil vi se på tilvæksten siden sidste scanning.

Tilvækstscanning kan udføres gennem hele graviditeten. Særligt relevant er det at følge tilvæksten i 3. trimester. Sker der stagnering eller ligefrem fald i vækst, vil man i mange tilfælde planlægge igangsættende tiltag inden terminsdatoen. Optimalt skal der gå ca. 2-3 uger mellem hver scanning.